SLU-nyhet

Beteendeförändringar och antibiotikaresistens i fokus på Uppsala Health Summit

Publicerad: 12 mars 2021

I ljuset av den nuvarande globala pandemin kommer "Beteendeförändringar och antibiotikaresistens" att stå i fokus på årets Uppsala Health Summit. Konferensen går av stapeln den 15-18 mars och du är välkommen att följa eventet virtuellt. Plenarföreläsningarna är gratis och öppna för alla och du kan fortfarande anmäla dig.

Antimikrobiell resistens är ett globalt och akut hot mot människors och djurs hälsa. På toppmötet Uppsala Health Summit diskuteras hur beteendeförändringar i olika delar av samhället kan bromsa den oroväckande utvecklingen.

– Trots att medvetenheten om antimikrobiell resistens ökar finns det fortfarande många missuppfattningar. Det är ett komplext ämne som måste förklaras på olika sätt för olika målgrupper. För att vi ska nå ut på rätt sätt och påverka krävs mer deltagande från beteendevetare och samhällsvetare, och vi behöver starkt politiskt ledarskap för att driva frågan i alla läger, säger Ulf Magnusson, professor i veterinärmedicin vid SLU  och programrådsordförande för Uppsala Health Summit.

Program och registrering hittar du här. (På engelska)


Kontaktinformation