SLU-nyhet

Vägavsnitt stängs av för säkrare miljö

Publicerad: 15 oktober 2021
Trafikmärke, foto.

Vägavsnittet mellan Logen och Kunskapsparkens parkering på Ultuna stängs av för motortrafik som ett led i arbetet att få en bättre trafiksituation på Almas allé.

Klagomål

Det har varit klagomål på att bilar kört för fort samt att mycket av trafiken på Almas allé egentligen inte ska till Ulls hus utan till andra verksamheter på Ultuna.

Frågan har varit uppe för diskussion i infrastrukturrådet för campus Ultuna samt för beslut i infrastrukturgruppen.

Gående och cyklister

Det blir lite längre att köra bakvägen via Ultunaallén och Kronåsvägen till parkeringen vid Kunskapsparken men avstängningen är nödvändig för att Almas allé ska vara en säker plats där all trafik rör sig på de gåendes och cyklandes villkor. Tillstånd är endast tänkt för märkta tjänstefordon.

Text: John Lööf Green, Mårten Granert-Gärdfeldt
Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt