SLU-nyhet

Två nya seniora miljöanalysspecialister utsedda

Publicerad: 11 oktober 2021
Strandkant. Foto.

Rektor har beslutat om utnämning av ytterligare två seniora miljöanalysspecialister vid SLU.

De utnämnda är i denna omgång miljöanalysspecialist Stefan Larsson och forskare Stefan Palm med verkan från den 1 november 2021. Båda finns vid institutionen för akvatiska resurser. Det innebär att det vid SLU just nu finns åtta seniora miljöanalysspecialister.

Beredningen av ansökningarna har skett genom nämnden för antagning av seniora miljöanalysspecialister.

En senior miljöanalysspecialist är en medarbetare som visat hög grad av skicklighet inom samtliga av dessa fem kriterier:

  • skicklighet inom fortlöpande miljöanalys
  • vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt inom fortlöpande miljöanalys
  • samverkan med samhället
  • medarbetarskap, ledarskap och samarbete inom universitetet
  • internationellt engagemang inom fortlöpande miljöanalys

Kontaktinformation