SLU-nyhet

Så använder du Zoom på ett säkrare sätt

Publicerad: 06 april 2020

För att öka integriteten och säkerheten när du använder videokonferensverktyget Zoom kommer här information om några inställningar som du kan tillämpa på ditt videomöte eller distansföreläsning.

  • Sätt ett lösenord till ditt möte så att bara de deltagare som har fått lösenordet kan ansluta till mötet eller begränsa möjligheten för deltagare att ansluta till mötet innan du som mötesarrangör har anslutit till dig.
  • Publicera inte mötesinbjudningar publikt, dela bara med dig av möteslänken och lösenordet till betrodda mötesdeltagare.
  • Stäng av möjligheten för deltagare att presentera innehåll och dela sin skärm.
  • I den här Zoom-guiden ser du vilka inställningar du kan göra för ditt Zoom-möte.

Utöver dessa rekommendationer gäller att ingen sekretessbelagd information får visas eller diskuteras i Zoom eftersom det aldrig helt går att utesluta att obehöriga kan ta del av informationen.

Tänk på att Zoom främst ska användas för undervisning på SLU. För interna möten rekommenderas i första hand Teams. Läs mer på sidan digitala verktyg för distansarbete.