SLU-nyhet

Nytt projekt för spårbarhet och hållbarhet i produktionen ska ge barnmat av högsta kvalitet

Publicerad: 06 april 2020
Bebis som äter mat, foto.

För barnmatstillverkning krävs vete och havre av högsta kvalitet. Gränsvärdena för tungmetaller och giftiga ämnen från svampangrepp är så lågt ställda att de allra bästa partierna måste användas. Det nya projektet ”Baby Grain Passport (BGP)” arbetar för spårbarhet och hållbarhet i produktionen av spannmål för barnmat av högsta kvalitet.

Det finns höga kvalitetskrav på vete och havre som ska användas för barnmatstillverkning. Dessutom är det viktigt att odla hållbart. Gränsvärden för vissa tungmetaller och giftiga ämnen från mögelsvampar är satta så lågt att det ställer stora krav på att hitta de bästa partierna. Utmaningen är lika stor i ekologiskt som i konventionellt odlad spannmål. Hela kedjan måste fungera – från fältet där spannmål odlas till producenten av barnmat. Man måste kunna identifiera, särhålla och hantera utvalda partier så att kvaliteten och hållbarheten kan garanteras.

Beslutsstöd för att nå kvalitetsmål och minska negativ miljöpåverkan

I ett nystartat projekt –Baby Grain Passport– ska vi ta fram ett informationssystem för att förbättra spårbarhet och effektivitet i hanteringen av havre och vete avsedd för barnmat, från gården fram till barnmatsproducenten.

Förutom att ta fram en prototyp för systemet ska vi arbeta med att vidareutveckla beslutsstöd för att minimera miljö- och klimatpåverkan i odlingen genom platsspecifik kväveoptimering samt modeller för bedömning av risken för förekomst av mykotoxiner (främst DON och T2 + HT2). När det gäller tungmetaller ska vi arbeta med att identifiera områden som har de bästa förutsättningarna för låga tungmetallhalter i grödan.

Samverkan med näringslivet

Projektet utförs i samverkan med Lantmännen, Dataväxt AB och Agroväst Livsmedel AB. Institutionen satsar sedan några år, tillsammans med Västra Götalandsregionen, på samverkan med näringslivet i forskningsprogrammet Laboratory for intelligent agricultural decision support systems (LADS). Inom LADS arbetar vi just med forskning och utveckling av olika beslutsstödsystem för precisionsodling.

Det handlar ofta om att kombinera mätdata, öppna databaser, agronomisk kunskap och bondens erfarenheter i lättanvända system för att han eller hon utan krångel ska kunna optimera odlingsåtgärner ur produktions- och miljöperspektiv. 

Vill du arbeta i projektet?

Vi rekryterar en postdokforskare för arbete med de agronomiska beslutsstöden. Ansökningar kan skickas in till den 30.e april. Sök tjänsten här.

Fakta:

Finansiering

Projektet finansieras av Formas (kontrakt: 2019-02280).


Kontaktinformation

Kristin.Piikki@slu.se, 0511-67 222, 072-24 72 344