SLU-nyhet

Arbetskraftsbehov i gröna näringar

Publicerad: 06 april 2020

Coronaviruset leder till sjukfrånvaro bland personal i det gröna näringslivet och gör att utländsk arbetskraft inte kan komma till Sverige. Det har följaktligen uppstått ett kortsiktigt säsongsbetonat arbetskraftsbehov i denna sektor.

För att göra det möjligt för studenter som får studiestöd från CSN att arbeta mer vid sidan av studierna under den pågående pandemin har Sveriges regering beslutat att fribeloppet tas bort under 2020 för alla som studerar med studiemedel. Mer information finns hos CSN.  

Bland SLU:s studenter finns det en beundransvärd vilja och önskan att hjälpa till i de gröna näringarna. För vissa studenter kan detta vara möjligt, för andra är det svårare. De studenter som funderar på säsongsarbete innan terminens slut måste avbryta sina studier eller arbeta parallellt med att fullfölja dem. De som avbryter en kurs riskerar att inte vara behöriga till påföljande kurs. Det är alltså viktigt att vara medveten om och beakta detta innan man beslutar att börja arbeta.  

Möjligheten att integrera ett praktikarbete med studier finns genom praktikkurser men då krävs att det är kvalificerade uppgifter med handledning. Det ställer alltså särskilda krav på arbetsgivaren, arbetsuppgifterna och uppföljningen. Om kurstillfälle och behörighetskrav för en praktikkurs behöver ändras kan det först krävas ett beslut av programnämndens ordförande.  

Karin Holmgren, prorektor, ordförande i SLU:s utbildningsnämnd  

Den här informationen finns också att läsa under FAQ för lärare och programstudierektorer. Där finns också en förteckning över praktikkurser som kan kan kombineras med säsongsarbete.