SLU-nyhet

Facebookgrupp för SLU Landskap

Publicerad: 23 mars 2020

Nu finns en Facebookgrupp för SLU Landskap.

Syftet med SLU Landskaps Facebookgrupp är att tillhandahålla ett öppet forum för kollegor inom området landskapsarkitektur för diskussion, samarbete och kunskapsutbyte.

Medlemmar från Institutionen för stad och land (SOL), Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF), Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM), Tankesmedjan Movium och forskningsplattformen SLU Urban Futures är välkomna i gruppen.

Gruppen heter SLU Landscape. Sök upp och gå med!


Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/