SLU-nyhet

Arbete med LTV:s strategi pågår

Publicerad: 26 februari 2020
Liten väg i svensk skog. Foto.

SLU har påbörjat arbetet med att utveckla en ny strategi för perioden 2021–2025. Enligt den nya strategimodellen ingår fakulteternas strategier som bilaga till universitetets strategi. På LTV-fakulteten drog arbetet igång under hösten 2019.

- Arbetet flyter på bra och just nu är vi inne i en fas där mycket arbete pågår ute i verksamheten, säger Denis Avdic, ansvarig fakultetshandläggare.

Processen med att ta fram en fakultetsstrategi för LTV-fakulteten inleddens under hösten 2019 med att fakultetsledningen genomförde en SWOT-analys. Den diskuterades sedan vid prefekt- och fakultetsnämndsmöte i december och i januari i år fick även ämnesansvariga ta del av och tillfälle att diskutera analysen. 

De ämnesansvariga har nu till mitten av mars på sig att, tillsammans med sina respektive avdelningar, diskutera och prioritera SWOT-analysen. Detta arbete kommer att ligga till grund för nästa steg i processen: formulering av målområden.


Kontaktinformation

Har du frågor om LTV-fakultetens strategiprocess?

Medarbetare vid LTV-fakulteten kontaktar:

Denis Avdic
Ansvarig fakultetshandläggare vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415023, +46722378767
E-post: denis.avdic@slu.se

Externa intressenter kontaktar:

Margit Nothnagl
Fakultetsdirektör vid Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap

Telefon: +4640415434, +46761172296
E-post: margit.nothnagl@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se