SLU-nyhet

50 miljoner till forskning om hållbart energisystem

Publicerad: 10 december 2020

Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition med Energiforsk och Chalmers som huvudsökande till utlysningen Energitransitioner – ett systemperspektiv. SLU medverkar också i konsortiet. Programmets vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem.

Mistra Electric Transition har tre primära mål: Att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och att koppla samman olika sektorer. Att analysera hur fossilfria tekniker och infrastrukturer kan implementeras i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål. Att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling. Programmet tilldelas högst 50 miljoner kronor över fyra år, med ett krav på motfinansiering på 15 procent.

Programmets målsättning involverar tekniska, såväl som sociala och ekonomiska metoder och aspekter, för att öka möjligheterna för ett energisystem i linje med Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045. Tekniska resultat och slutsatser kommer att vägas samman med politisk och social genomförbarhet.

I stället för att fokusera på el, värme, transporter och industri var för sig, är ansatsen elektrifiering och sektorkopplingar. Mistra Electric Transition kommer dock särskilt att studera transport- och industrisektorerna, kopplingarna dem emellan och dess förhållande till elsystemet, för att öka förståelsen för hur varje sektor kan bidra till en omställning. Fallstudier med de involverade företagen och övriga intressenter kommer att vara en viktig del för att resultaten ska kunna tillämpas.

Energiforsk blir programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Exeter, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation