SLU-nyhet

Formasmedel för forskning om djurens roll i framtidens livsmedelsproduktion

Publicerad: 19 november 2020
Bruna och svarta kort som betar

Formas har delat ut 48 miljoner kronor till SustAinimal, en centrumbildning inom SLU som ska identifiera och utveckla djurens roll för utökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Magnus Ljung och Per Hansson vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi kommer att vara delaktiga i centrumbildningens arbete.

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

AEM deltar

SLU Uppsala, med professor Sigrid Agernäs vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, är huvudsökande. Från institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi kommer Magnus Ljung, SLU RådNu och Per Hansson, SLU Kompetenscentrum företagsledning att delta i arbetet. 

Hållbart och lönsamt

SustAinimal kommer att att utveckla kunskap om djurens roll för ökad, mer hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sverige. Tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kommer att ingå, med stort fokus på att väga samman olika faktorer i utvärderingar av livsmedelssystem. För att nå denna ambition så kommer SustAinimal att fungera som en samverkansplattform där många olika aktörer möts, men också initiera tvärvetenskapliga projekt med fokus på metodutveckling.

- AEM kommer att bidra på flera sätt i centrumbildningen. Tillsammans med Hushållningssällskapens förbund så kommer vi att vara WP-ledare (work package) för WP7, det arbetspaket som heter ”knowledge exchange”. I detta ingår bland annat att koordinera ett processteam, skapa mötesplatser för aktörer, testa nya arbetsmetoder, intern och extern kommunikation med mera. Vi ingår också i olika delprojekt och i en expertpanel, berättar Magnus Ljung.

Samarbete med näringslivet

Per Hansson ser Sustainimal som ett bra exempel på tvärfackligt samarbete inom akademin och med näringslivet. Genom SLU Kompetenscentrum företagsledning är även han kopplad till WP7.

- Här finns stort utrymme att diskutera hur företagsledning blir en naturlig del av kompetensöverföring och utveckling, säger Per Hansson.

Ambitionen är långsiktig och målet är att efter 4+4 år (år 2028) ha etablerat SustAinimal som det ledande kunskapsnavet för djurens roll i livsmedelssystemet i Sverige.

 

Fakta:

SLU Uppsala är huvudsökande men ett stort antal parter ingår i centrumbildningen Sustainamal:

RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen

Sidansvarig: marianne.persson@slu.se