SLU-nyhet

Sök stöd för forskning om människa, energisystem och samhälle

Publicerad: 01 oktober 2020
Siluetter av människor i en solnedgång.

Energisystemet är komplext. Det består av teknik, infrastruktur och lagar, men också av sociala aspekter, jämlikhet och demokrati. Energimyndigheten har det senaste året öppnat flera utlysningar inom området ‘Energisystemet och samhället’ och just nu kan du söka finansiering till forskningsprojekt som berör samspelen mellan människa, energisystem och samhälle.

Energimyndigheten ger stöd åt forskare som tar fram breda kunskapsunderlag och täcker in många olika system- och samhälleliga perspektiv på energiomställningen och dess effekter. Nyligen gav myndigheten 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige. SLU är också en del av Forskarskolan Energisystem, där sammanlagt drygt 63 miljoner kronor delades ut till fem projekt, där hållbara städer var i fokus och där en doktorandtjänst tilldelades SLU. 
 
Den aktuella utlysningen om Människa, energisystem och samhälle är öppen till fram till den 3 december. 

Till utlysningen. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se