SLU-nyhet

Fler besökare tillåts i aulor

Publicerad: 05 oktober 2020

Utbildningsnämnden har beslutat om lättnader för lokaler med plats för 300 besökare eller mer. Beslutet är tillämpbart i Alnarp och Ultuna så länge som kriterier uppfylls.

Utbildningsnämndens ordförande har den 5 oktober beslutat att SLU:s salar och lokaler med plats för 300 personer eller fler undantas från kravet på att maximalt 50 personer samtidigt får vistas i lokalen.

Förutsättningen är att ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varje person
upprätthålls i lokalen och vid in- och utpassering, och att Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer för minimerad smittspridning följs.

Undantaget gäller tillsvidare, dock längst till 17 januari 2021.

Beslutet är tillämpligt för aulorna i Alnarp och Ultuna, vilket ökar dessa lokalers användbarhet och underlättar för utbildningens planering och genomförande.

Här läser du läsa beslutet i sin helhet:

Tillfälligt undantag från anvisningarna med anledning av den pågående covid-19-pandemin  

Sidansvarig: mw-red@slu.se