SLU-nyhet

Statistiska metoder för jämförelser av stildrag hos Bach och andra kompositörer

Publicerad: 20 maj 2019

I musikteori och relaterad forskning är analys av strukturer centralt, och statistiska metoder kan komma till användning. Via en kvantifiering av fugateman (omfång, längd, antal unika toner etc.) kan en jämförelse mellan Johann Sebastian Bach och sentida kompositörer låta sig göras.

Statistiska metoder som användes i detta arbete var t.ex. principalkomponentanalys och olika typer av regressionsmodeller (t.ex. Poissonregression), metoder som även ofta används vid statistisk analys av data från typiska SLU-tillämpningar.  

 


Kontaktinformation