SLU-nyhet

Kandidatarbeten undersöker feminiseringen av veterinäryrket

Publicerad: 28 maj 2019

Veterinärstudenterna Julia Wlosinska och Vendela Gullberg har i sina kandidatarbeten undersökt feminiseringen av veterinäryrket, d.v.s. processen när yrket har gått från att vara helt mansdominerat till dagens situation med majoriteten kvinnor i yrket.

Studenterna har sammanställt existerande forskning både ur ett svenskt och internationellt perspektiv, samt undersökt förklaringsmodeller och konsekvenser på t.ex. lön och arbetstider.

Slutsatser:

- Veterinäryrket gick från mansdominerat till kvinnodominerat exceptionellt snabbt

- Trenden med en numerär feminisering var/är global

- Förklaringsmodellerna varierar beroende på kontext

- Det finns väldigt lite forskning gjord inom detta område

Vad kan det användas till?

- Genom att förstå vilka konsekvenser kvinnodominansen resulterat i skulle man kunna spekulera i vad som kan hända inom andra sektorer där kvinnor ökar.


Kontaktinformation

Maja Malmberg, forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
maja.malmberg@slu.se, 018-67 27 77

Sidansvarig: gunnar.carlsson@slu.se