SLU-nyhet

Ny Resurs ute

Publicerad: 18 mars 2019

SLU:s egen personaltidning Resurs har kommit ut med ett nytt nummer. Du har den i din mejl.

Här är adressen https://resurs.slu.se/ så du kan klicka dig direkt till viktigheterna om du vill.

Nyheterna

Du kommer väl ihåg nyheterna som vi presenterade för ett tag sedan? Så här funkar det. Du får Resurs i din mejl. Du klickar på länken och kommer direkt till huvudsidan. De artiklar du ser är endast de som är nya jämfört med förra utskicket. Du behöver aldrig fundera över om det är en ny eller gammal text. Testa de två valen Grid eller Lista uppe till höger så presenteras de nya artiklarna på olika sätt. Vi i redaktionen vill förenkla och förtydliga för dig att ta del av Resurs. Vi månar om dig och tänker ofta på dig, ska du veta.

Resursfrågan

Frågan i förra numret löd Hur äter du vanligtvis din lunch? Och svaret är lunchlåda, lunchlåda, lunchlåda. Tre av fyra – 75 procent – som svarade på frågan klickade på lunchlådealternativet. Vi – ja, vi på SLU, alltså – verkar över lag noga med maten. Det näst mest klickade alternativet var Restaurang med 20 procent. Sedan kom Äter inte lunch med fyra procent och sist kom En snabb macka med endast två procent. Det är nog insikten om matens betydelse som gjorde att det blev hela 101 procent.

Men hur är det med den nya frågan, då? Den lyder Hur tar du dig till jobbet? Undertecknad tar alltid bussen men det är ju inte alla som vill eller kan det. Just nu leder Bilen med 39 procent tätt följd av Cykel med 37. Tåg och Promenad har 7 procent vardera. Ja, hur tar du dig till jobbet, egentligt? Det vore roligt om du kunde ge oss ditt svar.

Några artiklar i urval

  • Allvarligt tillbud – om en vattenläcka i Skogishuset i Umeå som orsakade brustna takbjälkar. En rådig medarbetare gjorde att det som kunde bli en större olycka nu undvikits https://resurs.slu.se/allvarligt-tillbud/
  • Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning – SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på LTV-, NJ- och S-fakulteterna. Nu är både symposium och workshop på gång https://resurs.slu.se/samverkar-kring-vaxtskydds-vaxtforadlings-och-vaxtodlingsforskning/
  • Det stridbara kommatecknet – hårda stridigheter har utkämpats om hur svenskan ska använda kommatecknet. Ena laget propagerade för satskommatering medan andra sidan stred för tydlighetskommatering. Nu råder vapenstillestånd och ett av lagen ser sig självt som vinnare https://resurs.slu.se/det-stridbara-kommatecknet/
    Summary in English below the Swedish text: The controversial comma

Men vad tycker du?

Ingen tidning med ambitioner kan leva utan sin läsekrets. Den är själva livsluften, så att säga. Och vi som gör Resurs har ambitioner och vi vill ju så gärna höra vad du tycker. Ja, vad tycker du? Under varje artikel finns möjlighet att kommentera det du just läst. Du kan kommentera eller klicka på Hjärtat. Men skäll ut oss om du vill det. Du behöver inte vara så finkänslig.

Förresten, vi håller på att göra en läsundersökning. Där ställer vi enkla och inte jättemånga frågor till vår läsekrets – till dig, alltså. Den måste du bara svara på. Jo. det måste du. Å hör sen.

 

Det är vi som gör Resurs

Redaktör
Vanja Sandgren, Skara • vanja.sandgren@slu.se • anknytning 7155

S-fakulteten
Olof Bergvall, Umeå • olof.bergvall@slu.se• anknytning 8211

NJ-fakulteten och tillfälligt även VH-fakulteten
Mårten Granert-Gärdfeldt, Uppsala • marten.granert@slu.se• anknytning 1677

LTV-fakulteten
Anette Neldestam Larsson, Alnarp • anette.neldestam@slu.se• anknytning 5004


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se