SLU-nyhet

Finansiering av lantbrukets företag - räcker pengarna?

Publicerad: 19 februari 2019
Per Hansson föreläser

Ja, det är många som undrar hur pengarna ska räcka efter den svåra torkan under sommaren 2018. Ämnet har präglat vinterns diskussioner i företag och hos kreditgivare och var även temat under KCF:s seminarium om finansiering den 14 februari. Under dagen ställde även en grupp lantmästarstudenter lantbrukets ledande finansiärer inför två fiktiva företagscase.

Med en gedigen omvärldsanalys tog Mikael Magnoff, marknadsanalytiker på Länsförsäkringar, ett rejält grepp över det ekonomiska läget i världen. Han lade ribban på internationell nivå och diskuterade bland annat hur förhållandet USA-Kina påverkar handel och politik.

Åke Källström, treasurychef, Landshypotek Bank, förklarade varifrån kommer pengarna som ska lånas ut till svenskt jord- och skogsbruk. 

Kräver vinst

Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, fortsatte diskussionen på företagarnivå. Han konstaterade bland annat att avkastningen i företagen måste bli viktigare. Det går inte längre att förlita sig på stigande markpriser.
- Ingen annan kommer att rädda oss, vi måste göra vinster!
Han gjorde även en passning till villkoren för dagens generationsskifte. Den unga generationen kommer inte att kunna pantbelåna markvärden framöver, det begreppet hör hemma hos tidigare generationer.

Den danska modellen

En intressant inblick i den ekonomiska situationen för det danska lantbruket gavs av Torben Andersen från HTC Agro och Agrofond. Som en följd av de senaste årens kritiska situation för lantbruket har nya ekonomiska lösningar uppkommit i Danmark. Här har pensionskassorna möjlighet att investera i lantbruket och Torben Andersen berättade bland annat om hur urvalet går till.
– Jag är som en talangscout som letar unga lantbrukare med kapacitet samt lämpliga gårdar att investera i.

Ny aktör

På den svenska kreditmarknaden har på senare tid en ny aktör tagit plats i form av Tillväxtbolaget, som ägs av LRF, Lantmännen och HK Scan. Vd Helena Silvander presenterade bolaget vars syfte är att få igång svensk livsmedelsproduktion. Företaget har 100 miljoner kronor i ryggen och samarbetar idag med 7 företag, med inriktning på gris, mjölk och kyckling.
– Och vi har en lång lista på prospects, sade Helena Silvander, som avslutade förmiddagen på seminariet Räcker pengarna.

Fiktiva case

Under andra delen av seminariet bänkade sig lantbrukets ledande finansiärer för paneldebatt. Lantmästarstudenter som läser ekonomi på utbildningens tredje år målade upp situationen för två fiktiva företag, en spannmålsgård och ett företag med produktion av kyckling. Panelen nagelfor de ekonomiska förutsättningarna och redogjorde för varför de i skarpt läge hade valt att stötta eller välja bort de presumtiva kunderna. En spänstig diskussion följde där panel och studenter utmanade varandra.

Dagens program

Seminariet webbsändes och går att se i efterhand, gå in via länken HÄR.

Ett arrangemang av Kompetenscentrum företagsledning och SLU Partnerskap Alnarp.

Text och foto: Marianne Persson

Fakta:

KCF:s seminarier under februari 2019 är kopplade till lantmästarstudenternas kurs i Strategisk företagsledning. Kursen präglas av ett flertal intressanta föreläsningar och delar av kursen har därför fått seminarieform, där representanter för företag, myndigheter och organisationer deltar som föreläsare. Nivån på föreläsningarna är hög och KCF vill gärna ge företagare och andra intresserade möjlighet att ta del av kunskapen genom att bjuda in till seminarierna

Förutom seminariet "Räcker pengarna" arrangerade KCF även "Ägarskifte i företaget" den 5 februari.

Seminarierna arrangerades i samarbete med SLU Partnerskap Alnarp.