SLU-nyhet

Larverna fixar biffen

Publicerad: 28 juni 2018
nyhet fluglarv.jpg

Fluglarver kan förvandla ruttnande sopor till högvärdigt protein och rensa gödsel från salmonella och läkemedelsrester. Men möjligheten att utnyttja larverna är än så länge begränsad på grund av en EU-lagstiftning.

Cecilia Lalander, forskaren som leder fluglarvsbehandlingsforskningen i kretsloppsteknikgruppen, har intervjuats av Anna Forster för den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. I artikeln diskuteras olika fördelar med att använda larver av amerikanska vapenflugor för omvandling av avfall till något värdefullt. Bland annat diskuterades hur mängden smittspridande mikroorganismer, läkemedelsrester och bekämpningsmedel minskar, samt bidraget av denna typ av avfallshanteringsmetod för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Frågor som rör implementering av denna teknik, som exempelvis de begräsningar som EU-lagstiftning innebär, lyfts också i artikeln.

Fakta:

Den amerikanska vapenflugan härstammar från södra USA men har spridit sig över hela jordens varma klimatzoner. Deras optimala temperatur är 27–35 grader. Gruppen vapenflugor har inte fått sitt namn av att de är särskilt krigiska, utan av att de har två bakåtriktade taggar på ryggen. En hona kan lägga drygt 700 ägg. Äggen kläcks till larver, som efter två veckor blir till puppor. Efter ytterligare två veckor kommer en fluga ut ur puppan, vars vuxna liv är en vecka långt. Larven består av drygt 40 procent protein och drygt 30 procent fett. En fördel med den amerikanska vapenflugan är att den inte äter något som vuxen. Det innebär att den inte är intresserad av att surra kring komockor, variga sår och tallrikar med mat.

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se