SLU-nyhet

Nysatsning på forskarskolor

Publicerad: 18 maj 2017

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) satsar vidare på forskarskolor för doktorander. Tidigare forskarskolor får en fortsättning och en helt ny forskarskola tillkommer.

Fakultetsnämnden har beslutat om medel till följande forskarskolor från och med juli 2017-juni 2021:
• Ecology – basics and applications (nat)
• Focus on Soils and Water (nat)
• Focus on Food and Biomaterials (nat)
• Organism Biology (nat)
• Sustainable Biomass Systems (nat)
• Social Science Perspectives on Sustainable Development (sam)
• Society and Landscape (sam)

Forskarskolan Social Science Perspectives on Sustainable Development är helt ny. Övriga har i några fall bytt namn och ändrat inriktning något, men är i stort fortsättningar på nuvarande forskarskolor.

Fem av forskarskolorna i nysatsningen vänder sig främst till doktorander i naturvetenskapliga ämnen (se "nat" ovan) och två till doktorander inom främst samhällsvetenskap (se "sam" ovan). Dock är alla aktiviteter inom forskarskolorna öppna för alla doktorander.

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se