SLU-nyhet

Klartecken till nya byggen

Publicerad: 03 maj 2017

SLU:s styrelse beslutade vid sitt senaste möte att säga ja till två byggen.

Det ena är ett växthus i Umeå som ska användas av Umeå Plant Science Center (UPSC). Centret har behov av att bygga upp en s k automatisk fenotypningsplattform för storskalig karaktärisering av genetiskt modifierad hybridasp. UPSC har fått anslag för projektet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att täcka kostnaden för bygget, som sköts av Akademiska hus men har SLU som huvudman. Anslaget är i första skedet 48 miljoner kr men har förespeglats fortsättnings anslag för projektet. Växthuset kommer att ha en yta på mellan 250 och 300 kvm.

Det andra byggbeslutet avser en om- och nybyggnad av nötkreatursstall på Götala. Kostnaden beräknas till knappt 20 miljoner kronor, varför det också förutsätter regeringens medgivande.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se