SLU-nyhet

Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd

Publicerad: 02 oktober 2017

Det finns en stark vilja från politiker, odlare och konsumenter att satsa på alternativa växtskydd för miljön och hälsans skull. Ändå har mängden sålda kemiska bekämpningsmedel under senare år legat stilla eller till och med visat en svag ökning. Nu krävs nya regler som stimulerar, inte hindrar, utvecklingen, skriver sex forskare på SLU i DN Debatt.

– Nya, effektiva växtskyddsstrategier är en nödvändighet för att uppnå en ekonomiskt och miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion. Ett växtskyddsalternativ som idag är underutnyttjat är biologisk bekämpning, säger Margareta Hökeberg, föreståndare för Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC.

Författarna är alla verksamma vid CBC, och även institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, institutionen för molekylära vetenskaper och institutionen för ekologi.

Läs hela artikeln i DN här.