14 jun

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Gene editing for increased tuber protein utilization in potato (Solanum tuberosum)

disputationer |

Martin Friberg, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Gene editing for increased tuber protein utilization in potato (Solanum tuberosum)".

Alla intresserade är välkomna att närvara vid disputationen.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025