15 maj

Umeå

Let's talk science! Varför har vi lika mycket skogsskador trots färre älgar?

interna händelser | seminarier, workshops |

SEMINARIUM PÅ ENGELSKA.

Mer information kommer.

Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Har du som forskare ett förslag på ett ämne som du vill lyfta, skicka det till annika.mossing@slu.se.

Fakta

Tid: 2024-05-15 14:00
Ort: Umeå

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Annika Mossing, kommunikatör
Fakulteten för skogsvetenskap, SLU
annika.mossing@slu.se, 0727-10 39 44