26 apr

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Advancing red clover breeding through genomic selection methods

disputationer |

Johanna Osterman, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Advancing red clover breeding through genomic selection methods".

Alla intresserade är välkomna att närvara.


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025