11 sep

Zoom

GlobeLife seminarium: "Livsmedelsproduktion, nutrition och global hälsa - hållbar mat för alla?"

seminarier, workshops |
Presentationsbild seminariet

SLU Future One Health arrangerar, tillsammans med Globelife (ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet), seminariet "Food production, nutrition and global health - sustainable food for all?

Målgrupp: forskare med intresse för global hälsa i ett One Health-perspektiv.

Talare:

 • Susanne Rautiainen Lagerström, forskningsspecialist, Global och sexuell hälsa (GloSH), KI.
 • Barbara Locke Grandér, forskare, institutionen för ekologi, SLU.
 • Ulf Magnusson, professor i husdjurens reproduktion, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.
 • Eva-Charlotte Ekström, professor i global nutrition, institutionen för kvinnors och barns hälsa, UU.

Moderatorer: Susanna Sternberg Lewerin och Paul Egan från SLU Future One Health.

Varmt välkomna!

Länk till seminariet:

https://ki-se.zoom.us/j/61154513789

Program

 • 14.00 Welcome and introduction - Susanna Sternberg Lewerin & Paul Egan
 • 14.05 Nutritional Epidemiology - Susanne Rautiainen Lagerström (KI)
 • 14.25 The importance of pollinators Barbara Locke Grandér (SLU)
 • 14.45 The importance of responsible use of antibiotics in food systems - Ulf Magnusson (SLU)
 • 15.05 Global challenges in food and nutrition security - Eva-Charlotte Ekström (UU)
 • 15.25 Break
 • 15.35 Panel discussion with PhD students
 • 16.20 Closing remarks – Susanna Sternberg Lewerin, Paul Egan, Meena Daivadanam