2 jun

Rum Umeå, Ulls hus, Ultuna, Uppsala

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation.

Studenterna på det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation presenterar sina examensarbeten.

Välkommen att delta.

Program för dagen

09:45-10:45

Student: Mikaela Karlsson

Titel: Rosendalsängen på Djurgården - en restaurering med naturalistiska planteringsprinciper

English title: The meadow at Rosendal, Djurgården - a restoration by naturalistic planting principles 

Språk: Svenska

Handledare: Petter Åkerblom & Sofia Eskilsdotter

Examinatorer: Ulla Myhr & Viveka Hoff

 

11:00-12:00

Student: Rahaf Arar

Titel: Att bygga en stad där barn rör sig med glädje

English Title: Building a City Where Children Move with Joy

Språk: svenska

Handledare: Petter Åkerblom

Examinatorer: Neva Leposa & Lars Johansson

 

13:00-14:00

Student: Helena Arro

Titel: Urban flooding in the Sweden of tomorrow: Is there room for sustainable strategies against flooding in Sweden’s densification goals?

Språk: Engelska

Handledare: Vera Vicenzotti

Examinatorer: Burcu Yigit Turan & Emma Butler

 

 

Fakta

Tid: 2023-06-02 09:00 - 14:00
Ort: Uppsala
Lokal: Rum Umeå, Ulls hus, Ultuna
Arrangör: Institutionen för stad och land