22 nov

Alnarp

Tema Lövskog: Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan

evenemang |

Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra Sverige med relevans för sektor och samhälle. Vi välkomnar tjänstemän och praktiker, markägare, studenter och forskare.

Tema Lövskog är ett samlingsnamn för  lövforskning som vi bedriver på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap över alla våra discipliner och forskargrupper. Seminarieserien gör vi gemensamt med Partnerskap Alnarp, Future Forests och intresserade studenter.

Asken Yggdrasil, världsträdet i den nordiska mytologin, ger en aning om hur viktigt trädslaget var för de fornnordiska samhällena. Det avspeglar också hur mäktigt och stort trädet kan växa sig under rätt förhållanden. Tyvärr är asken inte längre en lika vanlig syn ute i landskapet, på grund av den livshotande svampsjukdomen Askskottsjukan.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har tillsammans med Skogforsk ett avancerat forsknings och utvecklingsprogram för att ta fram mer resistenta genotyper av vår inhemska ask, för att i framtiden kunna säkra trädslaget i den svenska naturen. Michelle Cleary kommer att berätta om projektet och vad som kan vara viktiga åtgärder för att rädda asken.

Nya sjukdomar på både träd och andra växter är något som vi kanske måste vänja oss vid men också något som vi måste lära oss att hantera på tidigt stadium, med ny teknik och med bättre kunskap. Ida Nordström berättar om hur forskning i framkant tillsammans med teknik och medborgarengagemang kan vara vägen framåt.

 

Anmälan sker via formulär längre ner på denna sida!

Fakta

Tid: 2023-11-22 12:30 - 16:00
Ort: Alnarp
Arrangör: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Program

12.30-13.30 Lunch Alnarpsrestaurangen

13.30-14.00 Mingel och posters Terra Nova

14.00-15.00 Seminarium Myllan Agricum

 

Föreläsare

Michelle Cleary: Rädda asken! Where we are in research and implementation in finding more resistant ash trees.

Ida Nordström: Medborgarforskning och ny teknik- vad kan vi alla göra för att minska skogsskadornas spridning

 

Please note
Seminariedagen hålls främst på svenska men vissa presentationer kan hållas  på engelska.

Sista anmälningsdag 19 november

----------

Länkar

Rädda Asken!

Partnerskap Alnarp

Future Forests

----------

Alla datum i seminarieserien:

25 oktober: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige. LÄNK.

22 november: Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan. 

Februari: Nya trädslag för ett nytt klimat? (mer info kommer)

Mars: Ekskog, alternativ och möjligheter i etablering (mer info kommer)


Kontaktinformation

Anmälan: Tema Lövskog – Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan

Jag godkänner att jag medverkar på foton som tas under eventet som sedan kan användas för att illustrera verksamheten på institutionen
Deltagarlistan kommer att vara tillgänglig för deltagarna på seminariet. Om du inte vill vara med på listan, måste du kontakta emma.holmstrom@slu.se. Genom att kryssa i rutan, bekräftar du att du har tagit del av denna information.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.