1 dec

Digitalt

Gensaxen och maten - ett klipp för konsumenterna?

seminarier, workshops |
En kvinna håller en låda med grönsaker i famnen. Foto

Det verkar ske ett tydligt skifte i konsumenters åsikter till gensaxen. Varför och hur? Välkommen till ett webbinarium som syftar till att belysa konsumenters attityder till nya genomiska tekniker och ge konsumentperspektiv på dessa tekniker.

Hur ställer sig konsumenterna till de möjligheter som gensaxens teknik erbjuder? Hur ser svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling ut och hur är konsumentens attityd och värderingar till GMO-mat? Varför reagerar vi som vi gör när vi ska diskutera gensaxen, och varför verkar det vara skillnader mellan generationer?

Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar dessa frågor, med utgångspunkt från två aktuella rapporter.

Tyvärr måste vi på grund av oväntade händelser skjuta på webbinariet den 1 dec. Vi återkommer med nytt datum så snart som möjligt!

Program

  • Välkommen 
  • Växtförädling och varför skillnader i teknik ger annat konsumentperspektiv idag än för 20 år sedan. (Annika Åhnberg, Växtnoden)
  • Svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling (Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi, SLU)
  • Människors värderingar som grund för attityder till växtförädling. (Fredrik Fernkvist, Institutionen för människa och samhälle, SLU)
  • Varför begränsar ett konsumentfokus vår förståelse av samhällets syn på nya gentekniker? (Klara Fisher, Institutionen för stad och land, SLU)
  • Diskussion

Läs mer

Svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling. Rapport från Institutionen för växtbiologi, SLU och Gentekniknämnden. 2021.

Swedish consumers´ attitudes and values to genetic modification and conventional plant breeding – The case of fruit and vegetables. Sara Spendrup, Dennis Eriksson & Fredrik Fernqvist (2021)

Gensaxen - ett kraftfullt verktyg för att nå hållbara mål. Policy Brief från SLU Future Food (2022)

The Swedish Media Debate on GMO 1994-2017. Del 10 i serien Future Food Reports. Klara Fischer, Patrick Wennström, Mia Ågren (2019)

Fakta

Tid: 2022-12-01 09:30 - 11:00
Ort: Digitalt
Arrangör: SLU Future Food