Öga i vegetation. Foto
9 dec

Digitalt via Zoom

Workshop: Medborgarforskning i utbildningen

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkommen till en intern SLU-workshop där vi presenterar och diskuterar frågor som rör hur medborgarforskning kan integreras i utbildningen.

Medborgarforskning kan integreras i högre utbildning som ett verktyg för både undervisning och lärande, professionell utveckling och samhällsengagemang. Medborgarforskning kan bidra till en hög studentmedverkan och en forskningsanknuten pedagogik, där studenter lär sig genom egna undersökningar och upptäckter.

SLU har många projekt och verktyg inom medborgarforskning, men hur tillgängliga är dessa för våra lärare och studenter? 

Syfte

  • Att sprida kunskap om medborgarforskning och dess potential att integreras i utbildning.
  • Att ge exempel och praktiska råd kring att integrera medborgarforskning i utbildning.
  • Att stärka nätverket och samverkan mellan SLU-lärare, forskare och miljöanalytiker, för att stimulera och främja sätt på vilka medborgarvetenskapliga projekt kan göras mer tillgängliga för lärare och studenter

Målgrupp

SLU:s lärare, forskare och miljöanalytiker som är intresserade av medborgarforskning.

Fakta

Tid: 2021-12-09 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt via Zoom
Arrangör: SLU
Sista anmälningsdag: 8 december 2021
Mer information:

Anmäl dig senast den 8 december 2021 till: mari.jonsson@slu.se

Webbinariet spelas in, men inte diskussionerna.


Program

Program

08.45-9.00. Du är välkommen att ansluta 15 minuter innan programmet startar.

9.00-9.10. Välkommen och introduktion. Karl Lundén and Mari Jönsson, koordinatörer för medborgarforskning inom SLU.

9.10-9.30. Aktiv studentmedverkan genom samhällsengagemang och medborgarskap. Lovisa Håkansson, Uppsala Universitet, avdelningen för kvalitetsutveckling, enheten för universitetspedagogik, ASP - Aktiv studentmedverkan.

9.30-9.50. Juridiska frågor kring hantering av data och personuppgifter vid involvering av studenter inom medborgarforskning, Henrik Leffler, jurist vid SLU.

9.50-10.00. Paus.

10.00-10.30. Diskussionsblock 1.

  • Hur tror du (online och fältbaserad) medborgarforskning kan integreras i högre utbildning som ett verktyg för undervisning och lärande, professionell utveckling och samhällsbyggande?
  • Har du erfarenhet av att använda medborgarforskning i dina kurser? Vad fungerade och vad fungerade inte; vilka för- och nackdelar ser du?

10.30-10.50. CARL - the Science Shop model in UCC/ Erfarenheter av arbete med kunskapskiosker vid UCC.  Doktor Anna Kingston, University Collage Cork, UCC, i Irland.

10.50-11.10. How citizen science and University students connect – an exploration.  René van der Wal, professor i miljömedborgarforskning vid institutionen för ekologi, SLU

11.10-11.20. Paus.

11.20-11.50. Diskussionsblock 2.

  • Finns det sätt på vilka utvecklare och dataanvändare av medborgarforskning kan göra projekt mer tillgängliga för lärare och grundutbildningsstudenter?
  • Skulle kunskapskiosker kunna integreras i SLU:s utbildningar?

11.50-12.00 Frågor och summering av förmiddagen.

12.00. Lunch och fortsatt diskussion vid Logen för de som sitter i Uppsala (till självkostnad).

Varmt välkommen!