26
nov
Zoom meeting ID: 610 0416 8648

Jordbruk på ekosystemets villkor- ännu mer relevant efter covid-19

seminarier, workshops |

SLU har bjudit in Miguel Altieri - en av världens främsta agroekologer till ett seminarium. Agroekologi handlar om att bedriva jordbruk enligt ekosystemets spelregler. Ett jordbruk som gynnar och gynnas av biologisk mångfald och också inkluderar kulturella, sociala och ekonomiska aspekter. Miguel menar att den pågående epidemin sätter ljuset på bristerna i dagens matproduktion – och att agroekologin kan bidra med lösningen. Seminariet är på engelska.

Agroekologi som begrepp är inte så välkänt i Sverige men det är inget nytt begrepp. Miguel Altieri började intressera sig för agroekologi redan på 70-talet när han flydde från Chile efter militärkuppen och fortsatte sin utbildning i Colombia. Där kom han i kontakt med småskaligt lantbruk med stor mångfald både på och utanför fälten. Det stimulerade honom till att fortsätta undersöka mer komplexa system där mångfalden kan bidra till goda skördar och mindre problem med skadegörare.

Han kom till University of California i Berkley 1981 och under årtionden var han en av få röster som varnade för konsekvenserna av det storskaliga, intensiva jordbruket som karaktäriseras av starkt beroende av bekämpningsmedel, konstgödsel och fossila bränslen samt låg biologisk mångfald. Miguel har också länge ifrågasatt dagens användning av GMO i jordbruket.

Genom åren har Altieri publicerat mer än 250 artiklar och fler böcker bland annat klassikern “Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture”. Genom forskning och utbildning har Miguel Altieri inspirerat och fortsätter att inspirera generationer av studenter, jordbruksforskare och jordbrukare –framförallt småskaliga – runt om i världen.

Nu i samband med covid-19-epidemin tycker han att agroekologi är mer aktuellt än någonsin. Enligt Miguel Alteieri är det vår enda möjlighet att skapa ett jordbruk som klarar av kriser, om det nu handlar om utbrott av skadegörare, pandemier, klimatförändringar eller finanskriser.

Han har nyligen publicerat en artikel tillsammans med Clara Nicholls i ämnet. De för fram att covid-19 leder till att antalet människor som inte har råd med mat kommer att öka och att störningar i transporterna kan leda till matbrist lokalt.

Han anser att agroekologi kan förbättra jordbruket efter covid-19 på fem sätt. Vi skulle komma ifrån behovet av bekämpningsmedel och den ständiga kampen att hitta nya verksamma substanser när skadegörare blir resistenta. Den biologiska mångfalden gynnas. Småskaliga jordbruk får bättre villkor. Djuruppfödningen förändras. Och stadsodling underlättas.

Seminariet är ett unikt tillfälle att lyssna på och diskutera med Miguel Altieri, i dag professor emeritus, vid UC Berkley i USA.

Fakta

Tid: 2020-11-26 16:00 - 17:30
Ort: Zoom meeting ID: 610 0416 8648
Mer information:

alexander.menegat@slu.se, dimitrije.markovic@slu.se Kontaktinformation

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se