14
maj
Stora Sessionssalen, Slottsvägen 5, Alnarp

Seminarium om Glyfosat

seminarier, workshops |

Glyfosat är på mångas läppar avseende dess farlighet, godkänt som bekämpningsmedel, dispens, andra preparat med liknande effekter, det internationella läget... Syftet med detta seminarium är att ge en aktuell överblick på läget.

Fakta

Tid: 2019-05-14 09:30 - 15:00
Ort: Alnarp
Lokal: Stora Sessionssalen, Slottsvägen 5
Arrangör: Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 9 maj 2019
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Program

Mer detaljerat program kommer inom kort. 

09.30 Samling med kaffe.

Inledning, SLU

Slutsatser av Jordbruksverkets glyfosatrapport, SJV

Godkännandeprocessen av glyfosat inom EU, KemI

Hur agerar andra länder i frågan?, Aarhus Universitet

Aktuell forskning på SLU och framtida forskningsbehov, SLU 

Hur kan risker för ökat växtnäringsläckage minskas vid begränsningar av glyfosatanvändningen?, SJV

Diskussion och sammanfattning av dagen, SLU

15.00 Avslut


Kontaktinformation