29 mar

Björken, Umeå

Digital wet area mapping

disputationer |

William Lidberg försvarar sin avhandling "Digital wet area mapping" den 29 mars 2019.

Alla intresserade är välkomna att närvara.

Illustrationen visar att det är en stor variation i utbredningen av vattendragssystemen under året. Dagens kartor visar bara de perenna vattendragen och många vattendrag saknas på dessa kartor (>80%). Vid högflöden aktiveras många små rännilar, bäckar och diken och hela vattendragssystemet expanderar. De mörkblå linjerna är de perenna vattendragen och de ljusblå är de säsongsmässigt aktiva vattendragssystemen. 

Fakta

Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15989/
Respondent: MSc William Lidberg
Opponent: Professor Jim Buttle, Trent University, Petersborough, ON Canada, jbuttle@trent.ca
Tid: 2019-03-29 09:00
Ort: Umeå
Lokal: Björken
Arrangör: Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Kontaktinformation