CV-sida

Stina Hellman

Stina Hellman
Doktorand med intresse för hästar, parasiter och immunologi

Presentation

Mitt stora intresse för djur och natur ledde mig till Uppsala och till agronomutbildningen vid SLU. På vägen blev jag nyfiken på att lära mig mer om virus, bakterier och parasiter vilket gjorde att jag också tog en masterexamen i infektionsbiologi vid Uppsala Universitet. Sedan 2017 är jag doktorand på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU där jag jobbar med att undersöka möjligheter till att utveckla ett vaccin mot hästens stora blodmask.

Forskning

Ökad resistens mot avmaskningsmedel är idag ett växande problem. Trots fokus på förebyggande åtgärder, såsom rengöring av betesmarker och träckprovsanalys före avmaskning, finns det fortfarande behov av alternativa, hållbara metoder som inte leder till resistensutveckling. Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka vaccination mot inälvsparasiter som ytterligare en profylaktisk åtgärd. Det långsiktiga målet med projektet är att formulera ett vaccin som skyddar hästen mot den stora blodmasken, Strongylus vulgaris.

För att kunna utveckla ett effektivt vaccin behöver vi studera vilken typ av immunreaktioner som är nödvändiga för att uppnå immunologiskt minne och hur detta kan uppnås genom vaccinering. En stor del av projektet är därför att kartlägga hur immunsvaret reagerar på olika vaccinkomponenter genom att mäta de signalmolekyler, s.k. cytokiner, som produceras och utsöndras av immuncellerna. Hittills i projektet har användbarheten av ett nytt modernt adjuvans, "G3", i kombination med blodmasklarver som inaktiverats genom UV-strålning, utvärderats för att ge grund till framtida vaccinförsök i häst.

 

 

2017-2020: Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?

Finansiär: Stiftelsen Hästforskning (H-16-47-173)

 

2016: Cytokinproduktion som mått på adjuvanseffekter i häst

Finansiär: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (GFS2015-0140)

Bakgrund

Masterexamen i infektionsbiologi (MMSc) vid Uppsala universitet 2015

Agronomexamen, inriktning husdjursvetenskap 2017 vid SLU

Handledning

Huvudhandledare: Caroline Fossum (BVF)

Biträdande handledare: Bernt Hjertner (BVF), Eva Tydén (BVF) och Marianne Jensen Waern (KV)

 

Publikationer i urval

Hellman, S. Hjertner, B. Morein, B. Fossum, C. 2018. The adjuvant G3 promotes a Th1 polarizing innate immune response in equine PBMC. Vet Res. 22:49. doi: 10.1186/s13567-018-0602-2

 

Ahlberg, V. Hjertner, B. Wallgren, P. Hellman, S. Lövgren Bengtsson, K. Fossum, C. 2017. Innate immune responses induced by the saponin adjuvant Matrix-M in specific pathogen free pigs.Vet Res 48:30. doi: 10.1186/s13567-017-0437-2

 

 


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för immunologi
Telefon: 018-672781
Postadress:
BVF, Enheten för Immunologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala