CV-sida

Stina Drakare

Stina Drakare
Min forskning har fokus på biodiversitetsmönster och vad de beror på i globala, regionala och lokala skalor

Presentation

Jag är docent och håller till på Institutionen för vatten och miljö där jag är chef för Sektionen för ekologi och biodiversitet.

Jag studerar helst växtplankton, algblomningar och akvatiska födovävar och vill utveckla DNA-baserade metoder att studera dem i olika skalor och anpassa dem för miljöövervakning. Jag jobbar också nära Havs- och vattenmyndigheten och tar fram metodik och underlag för bedömningsgrunder och föreskrifter för  vattenförvaltning. Nu senast har detta gjorts i projektet WATERS där nästa generation bedömningsgrunder för inlandsvatten och kust tas fram.

Jag är koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Sjöar och vattendrag vilket innebär att jag koordinerar arbetet med att få ut kunskap och data från akvatisk miljöövervakning till samhället, att fler forskare ska använda data som genereras av miljöövervakningen och publiceras via webbportaler på SLU, samt att studenterna på SLU ska hitta till och lära sig använda denna källa till data.

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Energisystemens miljöpåverkan (civ ing programmet) och Energi och miljö.

Handledning

Här är några exempel där miljöövervakning använts som dataunderlag vid självständiga arbeten:

Patrik Hildén. 2021. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar: en jämförande studie för Mälaren. Kandidatnivå.

Hanna Sjulgård. 2018. Algblomningar vid badplatser: kan dess provtagningar komplettera miljöövervakningen? Kandidatnivå. 

Jenny Näslund. 2017. Analys av varför sjöar klassats till dålig ekologisk status: rapporterade enligt vattendirektivet 2015. Kandidatnivå.