CV-sida

Sofia Wilhelmsson

Sofia Wilhelmsson
Jag är forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, på avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi i Skara. Min forskning handlar i huvudsak om relationer mellan människor och lantbrukets djur, samt välfärd hos lantbruksdjur.

Presentation

Jag är utbildad till husdursagronom vid SLU. I juni 2022 försvarade jag min avhandling "There's no time to rush! - pigs’ and transport drivers’ welfare and interactions during slaughter transport". Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomfördes i samarbete med bland annat forskare vid the University of Melbourne och Lunds universitet. Avhandlingen handlar bland annat om svenska gristransportförares arbetsmiljö och fysiska belastning, samt interaktionerna mellan förare och grisar vid pålastning. Vi undersökta även  hur en utbildning av förarna kan förbättra grisarnas välfärd och förarens arbetsbelastning.

Jag har tidigare bland annat arbetat med forskning om djurvälfärd inom ekologisk kycklingproduktion och relationer mellan katter och deras ägare. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi
Telefon: +4651167255
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: