CV-sida

Sara Lysholm

Sara Lysholm
Veterinär och forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och International Livestock Research Institute (ILRI). Arbetar huvudsakligen med infektionssjukdomar hos idisslare i Afrika.

Presentation

Mitt huvudsakliga forskningsområde är infektionssjukdomar hos idisslare i Afrika. Jag är anställd på SLU som post-dok forskare men jag är utplacerad till ILRI i Nairobi, Kenya. Jag tog veterinärexamen i januari 2017 och disputerade i december 2021. 

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter både praktiskt och teoretiskt i fårhantering och fårsjukdomar. Jag handleder även studenter i skrivandet av kandidat- och masteruppsatser i både Sverige och Kenya. 

Forskning

Syftet med mitt forskningsprojekt är att estimera den totala samhällsbördan av sjukdomar som drabbar både människor och djur (sk zoonoser) i Kenya. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet i form av ett så kallat ”Internationell Postdok” bidrag. Jag driver även ett mindre vaccinationsprojekt i norra Zambia där vi regelbundet vaccinerar kycklingar mot Newcastle sjuka samt hundar mot rabies. Jag har tidigare erfarenhet av seroepidemiologiska studier på små idisslare i Zambia, Tanzania och Botswana, samt av kvalitativa intervjustudier i Zambia.

Samverkan

Jag samarbetar med forskare på ILRI i Nairobi, Kenya samt Addis Ababa, Etiopien, och University of Liverpool samt University of Zambia. 

Publikationer i urval

Crossing the line - Tracking transboundary diseases in trade and across international borders in Zambia and Tanzania. Doktorsavhandling. Länk till publikation.

Presence of Anaplasma spp. and their associated antibodies in the Swedish goat population. Lysholm, S., Ådén, F., Aspán, A., Högberg, A., Wensman, JJ., Omazic, A. (2023). Animals, 13(3). Länk till publikation.

Crossing the Line: Seroprevalence and Risk Factors for Transboundary Animal Diseases Along the Tanzania-Zambia border. Lysholm, S., Lindahl, JF., Munyeme, M., Misinzo, G., Mathew, C., Alvåsen, K., Dautu, G., Linde, S., Mitternacht, L., Olovsson, E., Wilén. (2022). Frontiers in Veterinary Science. 9 (2022). Länk till publikation.

Seroepidemiology of selected transboundary animal diseases in goats in Zambia. Lysholm, S., Lindahl, JF., Dautu, G., Johansson, E., Karlsson Bergkvist, P., Munyeme, M., Wensman, JJ. (2022). Preventive Veterinary Medicine. 206(2022) Länk till publikation.

Seropositivity rates of zoonotic pathogens in small ruminants and associated public health risks at informal urban markets in Zambia. Lysholm, S., Fischer, K., Lindahl, JF., Munyeme, M., Wensman, JJ. (2022). Acta Tropica. 225 (2022). Länk till publikation. 

Perceptions and practices among Zambian sheep and goat traders concerning small ruminant health and disease. Lysholm, S., Wensman, JJ., Munyeme, M., Fischer, K. (2020). PLoS ONE. 15(6). Länk till publikation. 

Factors Enabling Sustainable Goat Production in Zambia. Fischer, K., Lysholm, S., Wensman, JJ. (2020). Policy brief. Länk till publikation. 

Anaplasma ovis infection in goat flocks around Gaborone, Botswana. Berthelsson, J., Ramabu, SS., Lysholm, S., Aspán, A., Wensman, JJ. (2020). Comparative Clinical Pathology. 29(2020). Länk till publikation. 

First-time detection of bovine viral diarrhoea virus, BVDV-1, in cattle in Botswana. Lysholm, S., Ramabu, SS., Berg, M., Wensman, JJ. (2019). Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 86(1). Länk till publikation. 

Länkar

Se min ResearchGate-profil här 

Se min Google Scholar-profil här


Kontaktinformation

Postdoktor tjl vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för idisslarmedicin
Telefon: +4618673442
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala