CV-sida

Sabina Braun

Sabina Braun
Agr. Dr. Forskare på institutionen för Mark och Miljö. Koordinator för NJ-fakultetens långliggande fältförsök. Ansvarig för de långliggande växtnäringsförsöken (R3).

Presentation

Jag är i grunden mark/växt agronom, och har sedan specialiserat mig inom markkemi. Jag har främst arbetat med att förstå hur inorganisk fosfor beter sig i jordbruksmark, och hur vi kan använda den kunskapen för att förbättra gödslingsrekommendationer.  

Undervisning

Jag ansvarar för modulen i markemi i kursen "Marken som växtplats 3", en del av landskapsarkitektprogrammet. 

Publikationer i urval

Braun, S. (2020). Long-term phosphorus supply in agricultural soils. Size and dynamics of fast- and slow-desorbing phosphorus pools. PhD thesis, Department of Soil and Environment, the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. https://pub.epsilon.slu.se/18682/

 

Braun, S., McLaren, T., Frossard, E., Tuyishime, J. R. M., Börjesson, G., Gustafsson, J. P. (2020). Phosphorus desorption and isotope exchange kinetics in agricultural soils. Soil Use and Management. https://doi.org/10.1111/sum.12674 

 

Gustafsson, J. P., Braun, S., Tuyishime, J. R., Adediran, G. A., Warrinnier, R., & Hesterberg, D. (2020). A Probabilistic Approach to Phosphorus Speciation of Soils Using P K-edge XANES Spectroscopy with Linear Combination Fitting. Soil Systems, 4, p. 26. https://doi.org/10.3390/soilsystems4020026

 

Braun, S., Warrinnier, R., Börjesson, G., Ulén, B., Smolders, E. & Gustafsson, J.P. (2019). Assessing the ability of soil tests to estimate labile phosphorus in agricultural soils: evidence from isotopic exchange. Geoderma 337, p. 350-358 https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.09.048

 

Warrinnier, R., Goossens, T., Braun, S., Gustafsson, J. P. & Smolders, E. (2018). Modelling heterogeneous phosphate sorption kinetics on iron oxyhydroxides and soil with a continuous distribution approach. European Journal of Soil Science 69. P. 475-487. https://doi.org/10.1111/ejss.12549 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning
Telefon: +4618672451, +46738068362