CV-sida

Patrik Ulvdal

Patrik Ulvdal
Doktorand inom skoglig planering som forskar på osäkerheter i skoglig information.

Presentation

Min drivkraft som forskare är att utveckla lösningar och ny kunskap som kan användas för att göra skogsbruket mer hållbart. Mitt främsta fokus är ekonomisk hållbarhet, genom att t ex möjliggöra bättre beslut som kan leda till högre effektivitet. Högre effektivitet bidrar såklart också till hållbarhetens övriga pelare.  

Jag är anställd som doktorand inom skoglig planering vid institutionen för skoglig resurshushållning i Umeå sedan september 2019.  Mitt doktorandprojekt syftar till att beskriva och kvantifiera osäkerheter i skoglig information som används vid skoglig planering samt att skapa metoder för att hantera desamma.

Jag är även anställd som industridoktorand vid Holmen Skog AB i Örnsköldsvik där jag arbetar ca 20 % av min arbetstid med frågor rörande företagets långsiktiga planering.

Handledargrupp
Karin Öhman, professor i skoglig planering (huvudhandledare)
Lars Sängstuvall, doktor
Göran Ståhl, professor
Ljusk Ola Eriksson, professor 

Finansiärer
Kempestiftelserna (1/3)
Holmen Skog AB (1/3)
Institutionen för skoglig resurshushållning (1/3)

Skapa kontakt!
LinkedIn
ResearchGate
Twitter

Övriga akademiska uppdrag:
Ordförande för Skogshögskolans studentkårs doktorandråd, 2020-01 – 2022-12
Vice ordförande för Skogshögskolans studentkårs doktorandråd, 2023-01 – 
Ledamot i fakultetsnämnden vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU, 2022-01 –

Undervisning

Jag har undervisat på följande kurser:

SG0226 Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd, 7.5 hp
- 20 Jan – 19 Feb 2020
- 18 Jan – 18 Feb 2021
- 17 Jan – 17 Feb 2022
- 16 Jan – 16 Feb 2023

Forskning

Den största delen av min tid lägger jag på forskning inom mitt doktorandprojekt. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt:
- I: En kvalitativ studie om hur skoglig planering genomförs inom skogsbruket i Sverige och hur osäker information hanteras i den processen (publicerad, se nedan)
- II: Simulering av den kombinerade effekten från osäker information och motstående mål i hierarkisk skoglig planering
- III: Problemet med fjärranalysdata i långsiktigt, areabaserad skoglig planering
- IV: Att hantera osäker information i skoglig planering. Test och implementering av olika lösningsmetodiker som hanterar osäkerheter.

Samverkan

Samverkan med omkringliggande samhälle är en av de viktigaste uppgifterna för akademin enligt mig. Jag tar därför alla möjligheter jag får för att dels nå ut med resultat av vår forskning och dels för att få input på verkliga problem som behöver beforskas. Mitt doktorandprojekt är i sig ett bra exempel på nära samverkan mellan industri och akademi.

Några exempel på vad jag gjort inom samverkan:
- 2022-11-24 Presenterade på en workshop om skoglig planering under osäkerhet inom Mistra Digital Forest.
- 2022-05-19 Presenterade resultat vid en postersession inom Mistra Digital Forest
- 2021-12-16 Presenterade preliminära resultat på en workshop inom Mistra Digital Forest.
- 2020-11-19 Domare på Mistra Digital Forests inovationstävling för studenter
- 2019-11-19 Presenterade på en workshop med skogsnäringen om skoglig planering vid större skogsföretag. 
- 2019-11-01 Deltog i  workshop med Skogsstyrelsen om potentialen för Heurekasystemet kopplat till Nationellt skogsdatalabb och Skogsstyrelsens mina sidor
- 2019-09-25 Presentation om min kommande forskning inom SLUs öppna föreläsningsserige "Värt att veta"

Bakgrund

Utbildning
- 2016 Jägmästarexamen, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
- 2016 Masterexamen i skogshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
- 2014 Kandidatexamen i skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Tidigare anställningar
- 2018-03 – 2019-09 Skogskonsulent | Skogsstyrelsen
- 2016-08 – 2018-02 Markförvaltare | Kristianstads kommun

Handledning

Examensarbeten (30 hp):

- 2021 Huvudhandledare för jägmästarstudent Martin Persons examensarbete: The forest planning process among medium-sized forest owners – description of the group and how they adapt the traditional planning hierarchy.


Publikationslista: