CV-sida

Ola Renman

Ola Renman
Jobbar för närvarande huvudsakligen inom områdena fältarbete och utrustning.

Presentation

Geo-, limno- och fältrelaterade områden är nog där jag kan göra mest nytta.

Bakgrund

2 år på Fjälledarlinjen i Storuma följt av en magisterexamen i Naturgeografi från Geoekologprogrammet vid Umeå Universitet.


Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för Datainsamling och biologisk analys
Telefon: +46104784216, +46730273227
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM