CV-sida

Miriam Frida Karlsson

Miriam Frida Karlsson

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: