CV-sida

Mats Gyllin

Mats Gyllin
Anställd som forskare vid institutionen för människa och samhälle. Undervisar i ekologi/botanik och miljöpsykologi på landskapsarkitektprogrammet och olika masterprogram.

Presentation

Anställd vid SLU sedan 1993, efter utbildning och anställning vid Lunds universitet. Har haft olika roller inom utbildningsorganisationen vid SLU, bland annat som PSR och ordförande i PN-LT. Är nu biträdande prefekt GU på institutionen och ledamot i PN-S.

Undervisning

Undervisar i botanik, ekologi och miljöpsykologi.

Forskning

Har deltagit i olika forskningsprojekt med fokus på urban biodiversitet, tätortsnära rekreation och gränsområdet mellan ekologi och miljöpsykologi. Disputerade 2004 med avhandlingen "Biological diversity in urban environments".

Bakgrund

Tog examen i biologi (växtekologi) vid Lunds universitet i början av 1980-talet och har också ett starkt intresse för systematisk botanik. Vid SLU har intresset riktats mot miljöpsykologi, speciellt perception av och attityder till biodiversitet.

Handledning

Har handlett en mängd kandidat-, magister- och masterarbeten, främst inom landskapsarkitektprogrammet, men även landskapsingenjörsprogrammet och olika program på avancerad nivå. Har också fungerat som biträdande handledare till forskarstuderande.

Publikationer i urval

 • Gyllin, M. (2004). Biological Diversity in Urban Environments - Positions, values and estimation methods. SLU, Alnarp. Retrieved from http://pub.epsilon.slu.se/566/
 • Gyllin, M. (2009). Slumrande dammar och yrvakna biotoper. In P. Hillbur (Ed.), Närnaturens mångfald - Planering och brukande av Arriesjöns strövområde (pp. 104–121). Malmö: MAPIUS 3, Malmö högskola.
 • Gyllin, M. (2009). Synen på den biologiska mångfalden - En upplevelsestudie kring Arriesjön. In P. Hillbur (Ed.), Närnaturens mångfald - Planering och brukande av Arriesjöns strövområde (pp. 220–240). Malmö: MAPIUS 3, Malmö högskola.
 • Gyllin, M. (2004). Det gröna i ögonvrån - om människan och hennes urbaniserade mutualister. In O. Reiter (Ed.), Synvändor - en antologi om landskapsplaneringens teori och praktik (pp. 22–29). Alnarp: Institutionen för landskapsplanering, SLU.
 • Gyllin, M., & Grahn, P. (2015). Semantic Assessments of Experienced Biodiversity from Photographs and On-Site Observations – A Comparison. Environment and Natural Resources Research, 5(4), 46–62. doi:10.5539/enrr.v5n4p46
 • Gyllin, M., & Grahn, P. (2005). A semantic model for assessing the experience of urban biodiversity. Urban Forestry & Urban Greening, 3(3-4), 149–161. doi:10.1016/j.ufug.2005.04.004
 • Haaland, C., & Gyllin, M. (2010). Butterflies and bumblebees in greenways and sown wildflower strips in southern Sweden. Journal of Insect Conservation, 14(2), 125–132. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1007/s10841-009-9232-3
 • Gyllin, M., & Kruuse af Verchou, A. (2008). Stadens ekologi: många möjligheter i det gröna. In E. Lisberg Jensen & P. Ouis (Eds.), Inne & ute i Malmö - Studier av urbana förändringsprocesser (pp. 138–150). Malmö: MAPIUS 2, Malmö högskola.
 • Haaland, C., & Gyllin, M. (2011). Sown Wildflower Strips – A Strategy to Enhance Biodiversity and Amenity in Intensively Used Agricultural Areas. In J. L. Pujol (Ed.), The Importance of Biological Interactions in the Study of Biodiversity (pp. 155–172). Rijeka, Croatia: InTech. Retrieved from http://www.intechopen.com/articles/show/title/sown-wildflower-strips-a-strategy-to-enhance-biodiversity-and-amenity-in-intensively-used-agricultur
 • Haaland, C., Larsson, A., Peterson, A., & Gyllin, M. (2010). Implementing multifunctional greenways in Sweden – challenges and opportunities. In J. G. Fábos, R. L. Ryan, M. Lindhult, P. Kumble, L. Kollányi, J. Ahern, & S. Jombach (Eds.), Proceedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010 : Budapest, July 8-11. Proceedings of full papers. Budapest: Corvinus University of Budapest. Retrieved from http://pub.epsilon.slu.se/8304/1/haaland_et_al_110831.pdf
 • Johansson, M., Gyllin, M., Witzell, J., & Küller, M. (2014). Does biological quality matter? Direct and reflected appraisal of biodiversity in temperate deciduous broad-leaf forest. Urban Forestry & Urban Greening, 13(1), 28–37. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.10.009
 • Johansson, M., Rahm, J., & Gyllin, M. (2012). Landowners’ Participation in Biodiversity Conservation Examined through the Value-Belief-Norm Theory. Landscape Research, 1–17. doi:10.1080/01426397.2012.673576
 • Larsson, A., Peterson, A., Bjärnborg, E., Haaland, C., & Gyllin, M. (2011). Regional Landscape Strategies and Public Participation: Towards Implementing the European Landscape Convention in Sweden. In M. Jones & M. Stenseke (Eds.), The European Landscape Convention : challenges of participation (Landscape Series Volume 13) (pp. 261–274). Dordrecht: Springer Verlag. Retrieved from http://pub.epsilon.slu.se/8306/1/Larsson_et_al_110901.pdf
 • Peterson, A., Gyllin, M., Haaland, C., & Larsson, A. (2010). Recreation in Swedish agricultural areas – public attitudes to multifunctional greenway designs. In J. G. Fábos, R. L. Ryan, M. Lindhult, P. Kumble, L. Kollányi, J. Ahern, & S. Jombach (Eds.), Proceedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010 : Budapest, July 8-11. Proceedings of full papers. Budapest: Corvinus University of Budapest. Retrieved from http://pub.epsilon.slu.se/8309/1/Peterson_et_al_110901.pdf

Kontaktinformation

Prefekt, Forskare FLK vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415537, +46727252006
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp

Publikationslista: