CV-sida

Maria Wisselgren

Maria Wisselgren
Landskapsarkitektur. Utformning av offentliga platser, bostadsgårdar, institutionsmark, skolgårdar. Design. Byggprocess. Markprojektering. Ritningsteknik. AutoCAD. Tillgänglighet. Brukarperspektiv. Social hållbarhet.

Presentation

Maria arbetar som universitetsadjunkt på avdelningen för landskapsarkitektur och har varit knuten till utbildningen sen 2013, på del- och/ eller heltid. Tidigare har Maria arbetat som gestaltande och projekterande landskapsarkitekt inom privat företagande i Stockholm och i Uppsala. 

Maria är sen tidigare legitimerad arbetsterapeut med en bred erfarenhet inom somatisk och psykiatrisk vård. 

Undervisning

Kursansvar:

Studio gestaltning av närmiljö

Markprojektering grundkurs

Markprojektering fortsättningskurs

Studieresa i landskapsarkitektur

Samverkan

Maria samverkar i alla kurser med praktiserande landskapsarkitekter från privata konsultföretag och kommuner som arbetar både med samhälls- och stadsplanering och gestaltning och finprojektering.

I kurserna sker samerkan både genom gästföreläsningar, handledning av studenter samt samarbete med kursplanering och aktuella kursprojekt.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Professionens praktik
Telefon: +4618671945, +46702622254