CV-sida

Lotta Rydhmer

Lotta Rydhmer
Professor i husdjursgenetik

Presentation

Jag är professor i husdjursgenetik och arbetar med forskning och utbildning kring avel för en mer hållbar produktion med husdjur. Jag är särskilt intresserad av beteende- och reproduktionsegenskapers genetiska bakgrund.

Undervisning

Jag tycker om att vara lärare och undervisar om husdjursavel och hållbart nyttjande av husdjur i flera kurser.

Forskning

Forskning är spännande! Forskningsfrågor jag vill besvara handlar om

 • Avel för en långsiktigt hållbar kött- och mjölkproduktion
 • Avelsmål för olika typer av produktionssystem
 • Social livscykelanalys
 • Suggors modersegenskaper

Bakgrund

Utbildning och examina

 • Husdjursagronomexamen, SLU, Uppsala, 1984
 • Agronomie doktorsexamen, SLU, 1993
 • Docent i husdjursförädling, SLU, 2000

Tjänster och uppdrag

 • Försöksassistent, forskningsledare, forskarassistent, Inst f husdjursgenetik, SLU, 1985-2007
 • Lektor, Inst f husdjursgenetik, SLU 2007-
 • Vicedekan-grundutbildning, VH-fakulteten SLU, 2007-2009
 • Avdelningschef, Avd för tillämpad genetik, Inst f husdjursgenetik, SLU, 2011-2013, 2015-2016
 • Prefekt, Inst f husdjursgenetik, SLU 2017-juni 2022

Publikationer i urval

Se mina vetenskapliga artiklar i Google scholar

google scholar

ORCID: 0000-0002-2167-5475

 


Publikationslista: