CV-sida

Jörgen Wiklund

Jörgen Wiklund
Jag är anställd som forskningsingenjör och fotograf vid institutionen, och är knuten till den akvatiska verksamheten. Mina uppgifter är att bistå forskare med stöd av olika slag, samt att tillgodose institutionens omfattande behov av ett relevant bildmaterial. Jag fiskar, fotograferar, kör båt och fångar allt som simmar, flyger, krälar eller kryper. Storleken har ingen betydelse!

Presentation

Är på institutionen knuten till den akvatiska gruppen och jobbar främst med fiske och hantering av loggrar. På den fotografiska delen av min tjänst dokumenterar jag det som behövs för att tillgodose kommunikatören och forskarnas bildbehov.

Undervisning

Innan jag började på SLU har jag undervisat 25år i gymnasieskolan i matematik, naturkunskap och fotografi.

Har också undervisat vid Umeå universitet i fotografi.

På SLU har jag undervisat om Sveriges sötvattensfiskar samt fågelekologi.

Håller en hel föredrag om Sveriges sötvattensfiskar runt om i Sverige

Publikationer i urval

Fåglar och fågelskådning i norra Sverige.

Västerbottens fåglar.

Västerbotten-stunder i naturen

Sveriges sötvattensfiskar

 

Länkar

www.fagelbilder.se

www.fiskbilder.se