CV-sida

Johan Westin

Johan Westin
Det viktigaste om dig i sammandrag, till exempel de ämnen du forskar om eller undervisar i. Skriv gärna i tredje person för att öka sökbarheten på ditt namn. Se till att få med de nyckelord du vill bli hittad på.

Presentation

Utveckla det du skrev i sammanfattningen. Till exempel lite om dig som person, övergripande om din forskning och dina drivkrafter. Det ska inte vara långa texter, fokusera på det som är mest intressant för din målgrupp att veta om just dig.

 

Undervisning

Lecturer in Breeding/Plant physiology in various courses and groups

 

Forskning

Breeding of Norway spruce, border area between plant physiology and quantitative genetics

Bakgrund

1987, Int. ForestSearch Ltd, Prince Albert, Sask., Canada
1988–(1992) Inst. for Tree Improvement.
(1992)-2016  Tree Breeder, Skogforsk, 
2017-2018 Deputy Manager, Tree breeding programme, Skogforsk
2019 Deputy Manager Tree breeding programme, Skogforsk 50%, Station Manager Sävar, Skogforsk 50% 
2020 - Aug 31, 2020 Deputy Manager Tree breeding programme, Skogforsk 100%
2020 Sept 1 -  , Försöksledare SLU/ Parkchef Vindelns Försöksparker

Publikationer i urval

Chen, Zhiqiang; Helmersson, Andreas; Westin, Johan; Karlsson, Bo; Wu, Harry X, Efficiency of using spatial analysis for Norway spruce progeny tests in Sweden, Annals of forest science,75,1,1-13,2018,Springer Paris
Chen, Zhi-Qiang; Baison, John; Pan, Jin; Karlsson, Bo; Andersson, Bengt; Westin, Johan; García-Gil, María Rosario; Wu, Harry X; Accuracy of genomic selection for growth and wood quality traits in two control-pollinated progeny trials using exome capture as the genotyping platform in Norway spruce,BMC genomics,19,1,1-16,2018,BioMed Central
Chen, Zhi-Qiang; Baison, John; Pan, Jin; Westin, Johan; Gil, Maria Rosario García; Wu, Harry X ,Increased prediction ability in Norway spruce trials using a marker x environment interaction and non-additive genomic selection model, Journal of Heredity, 110,7, 830-843, 2019, Oxford University Press US
Li, Lili; Milesi, Pascal; Chen, Jun; Baison, John; Chen, Zhiqiang; Linghua, Zhou; Karlsson, Bo; Berlin, Mats; Westin, Johan; Garcia-Gil, Rosario; ,"Recent introductions, ancient recolonization events and local adaptation: a first fine-scale mapping of the population genetic structure of Norway spruce across Sweden",2020,
Svystun, Tetiana; Lundströmer, Jenny; Berlin, Mats; Westin, Johan; Jönsson, Anna Maria; ,Model analysis of temperature impact on the Norway spruce provenance specific bud burst and associated risk of frost damage,Forest Ecology and Management, 493, 119252, 2021, Elsevier
Chen, Zhi-Qiang; Zan, Yanjun; Milesi, Pascal; Zhou, Linghua; Chen, Jun; Li, Lili; Cui, BinBin; Niu, Shihui; Westin, Johan; Karlsson, Bo; ,Leveraging breeding programs and genomic data in Norway spruce (Picea abies L. Karst) for GWAS analysis,Genome biology,22,1,1-30,2021,BioMed Central

Androsiuk, P., Shimono, A., Westin, J., Lindgren, D., Fries, A., & Wang, X.-R. (2013). Genetic status of Norway spruce (Picea abies) breeding populations for northern Sweden. Silvae Genetica, 62, 127-136.

Kerr, R.J., Dutkowski, G.W., Jansson, G., Persson, T., Westin, J. 2015 Connectedness among test series in mixed linear models of genetic evaluation for forest trees, Tree Genetics & Genomes 11 (4), 1-13

Stener, Lars-Göran; Westin, Johan; ,Early growth and phenology of hybrid aspen and poplar in clonal field tests in Scandinavia, Silva Fenn,51,2,,2017,

Chen, Zhiqiang; Helmersson, Andreas; Westin, Johan; Karlsson, Bo; Wu, Harry X; ,Efficiency of using spatial analysis for Norway spruce progeny tests in Sweden, Annals of Forest Science,75,1,2,2018,Springer Paris

Chen, Zhi-qiang; Baison, John; Pan, Jin; Karlsson, Bo; Andersson, Bengt Gull; Westin, Johan; Gil, Maria Rosario Garcia; Wu, Harry Xiaming, Accuracy of genomic selection for growth and wood quality traits in two control-pollinated progeny trials using exome capture as genotyping platform in Norway spruce, bioRxiv,,,293696,2018,Cold Spring Harbor Laboratory

Chen, Zhi-Qiang; Baison, John; Pan, Jin; Westin, Johan; Garcia-Gil, Maria Rosario; Wu, Harry X; Increased prediction ability in Norway spruce trials using a marker x environment interaction and non-additive genomic selection model,bioRxiv, 478404,2018,Cold Spring Harbor Laboratory


Kontaktinformation

Försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning; Vindeln gemensamt
Telefon: +46703469459
Postadress:
Vindelns försöksparker
92291 VINDELN
Besöksadress: Svartbergets fältforskningsstation, Vindeln