CV-sida

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Presentation

Min forskning fokuserar på hållbar matproduktion och markanvändning i ett systemperspektiv. Jag är framförallt intresserad av frågor rörande konkurrensen om åkermark mellan odling av djurfoder och odling av mat direkt till oss människor, samt hur animalieproduktion påverkar jordbrukslandskapet och huruvida det kan leverera värden utöver livsmedelsproduktionen. Kan animaliska livsmedel vara en del av hållbara matsystem? Och i så fall hur?

I min forskning använder jag metoder som massflödesmodeller, livscykelanalys (LCA) och kvantitativa indikatorer för ekosystemtjänster för att försöka svara på dessa frågor.

Publikationer i urval

Doktorsavhandling

Karlsson, J.O. (2022). Livestock as resource users and landscape managers - A food systems perspective. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2022:19, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Vetenskapliga artiklar

Karlsson, J.O., Tidåker, P. & Röös, E. (2022). Smaller farm size and ruminant animals are associated with increased supply of non-provisioning ecosystem services. AMBIO.

Karlsson, J. O., Parodi, A., van Zanten, H. H. E., Hansson, P.-A., & Röös, E. (2020). Halting European Union soybean feed imports favours ruminants over pigs and poultry. Nature Food 2, 38-46.

Karlsson, J.O., Röös, E. (2019) Resource-efficient use of land and animals—Environmental impacts of food systems based on organic cropping and avoided food-feed competition. Land Use Policy 85, 63-72.

Karlsson, J. O., Carlsson, G., Lindberg, M., Sjunnestrand, T., & Röös, E. (2018). Designing a future food vision for the Nordics through a participatory modeling approach. Agronomy for Sustainable Development, 38(6), 59.

Karlsson, J.O., Garnett, T., Rollins, N.C., Röös, E. (2019) The carbon footprint of breastmilk substitutes in comparison with breastfeeding. Journal of Cleaner Production 222, 436-445.

Rapporter

Karlsson, J., Röös, E., Sjunnestrand, T., Pira, K., Larsson, M., Andersen, B.H., Sørensen, J., Veistola, T., Rantakokko, J., Manninen, S., Brubæk, S. (2017) Future Nordic Diets : Exploring ways for sustainably feeding the Nordics. Nordisk Ministerråd.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618672647, +46761441541
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala