CV-sida

Jennifer McConville

Jennifer Mcconville
Min forskning är relaterade till processer för planering och beslutsfattande när det gäller sanitet och avloppshantering. Målet är att förbättra resursåtervinning från dessa system genom anpassning av teknisk infrastruktur och institutionella arrangemang.

Presentation

Jag har en bakgrund inom miljöteknik med fokus på sanitet och avloppshantering. Min avhandling handlade om planerings- och beslutsprocesser för sanitetssystem, främst i Västafrika. Sedan dess har jag fortsatt forska på sanitet och planering, med ökat fokus på resursåtervinning. Jag arbetar med begreppen hållbarhet, livscykeltänkande, delaktighet och beslutsstöd för att bättre förstå och forma planeringsprocesser.

Undervisning

Jag är programstudierektor för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid SLU och Uppsala Universitetet.

Jag är också kursansvarig för två kurser i terminsblocket ”Uthålliga vatten- och avloppssystem”:

  • Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling (5 hp)
  • Val av VA-system (10hp)

Samverkan

Jag är SLUs representant för VA-kluster Mälardalen - ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet

Handledning

Handledning av doktorander

- Abdulhamid Aliahmad: Socio-technical assessment of Technolgies for Urine Concentration (pågår)

- Chea Eliyan: Resources Recycling and Recovery for Sustainable Faecal Sludge Management Alternatives in Peri-Urban of Phnom Penh, Cambodia (pågår)

- Claudia Cossio Grageda: A Journey towards Sustainable Small Wastewater Treatment Systems in Low and Lower–Middle Income Countries, Chalmers University of Technology (2020)

- Ida Helgegren: Understanding the Roles of Stakeholders in the Water and Sanitation Sector- Implementation and Operation of Water Supply and Sanitation Systems in the Kanata metropolitan region, Bolivia, Chalmers University of Technology (2020)

Exemplar av handled masterprojekt:

- Matilda Gunnarsson (2021): Sustainability assessment of
urine concentration technologies.

- Ylva Geber (2020): The potential of innovative dry source-separating urban sanitation technologies in Bolivia – a sustainability assessment.

- Moustafa Bayoumi (2019): Making the case for leveraging sanitation and wastewater in climate action.

- Elina Persson & Therese Hågerup (2018): Shit Matters! Assessing sociocultural barriers and opportunities for upscaling adoption of human faeces derived fertilizers in central Uganda.

- Katja Norlin & Isabelle Wahlund (2017): Kommunikation för acceptans av kretsloppsanpassade avloppssystem - En fallstudie på omvandlingsområdet Munga.

Publikationer i urval

Full publication list is available at ResearchGate.

Latest publications:

McConville, Jennifer R., et al. (2023) Assessing the potential to use serious gaming in planning processes for sanitation designed for resource recovery. Environmental Science & Policy 145: 262-274.

Aliahmad, A., Harder, R., Simha, P., Vinnerås, B., & McConville, J. (2022). Knowledge evolution within human urine recycling technological innovation system (TIS): Focus on technologies for recovering plant-essential nutrients. Journal of Cleaner Production, 379, 134786. 

Aubert AH, McConville J, Schmid A & Lienert J. (2022). Gamifying and evaluating problem structuring: A card game workshop for generating decision objectives. EURO Journal on Decision Processes, 10, 100021.

Lima, PM, Lopes,TAS, Queiroz, LM, & McConville, JR. (2022). Resource-oriented sanitation: Identifying appropriate technologies and environmental gains by coupling Santiago software and life cycle assessment in a Brazilian case study. Science of The Total Environment, 837,155777.

Eliyan C, McConville JR, Zurbrügg C, Koottatep T, Sothea K, & Vinnerås B. (2022). Generation and Management of Faecal Sludge Quantities and Potential for Resource Recovery in Phnom Penh, Cambodia. Frontiers in Environmental Science, 10.

McConville JR, Kvarnström E, Ahlström M  & Niwagaba CB. (2022). Possibilities for changing to resource recovery in Kampala’s on-site sanitation regime. Resources, Conservation & Recycling, 181.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Kretsloppsteknik
Telefon: +4618672816, +46767837084
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala