CV-sida

Iris Dahlin

Iris Dahlin

Presentation

För tillfället är jag involverad i ett projekt som gäller övervakning av genetisk mångfald hos strömming längs svenska Östersjökusten. Avsikten är även att ge underlag för att kunna belysa om dessa bestånd är stabila över tid eller om hot föreligger - såsom till exempel överfiske.

Som miljöanalytiker vid Kustlaboratoriet i Öregrund ansvarar jag för insamlingen av lekmogen strömming från olika lekplatser och även olika lektider, samt utföra provtagningen av fisken.

Parallellt intervjuar jag fiskare som är involverad i projektet om situationen för strömming i deras fiskeområde och samlar in kartuppgifter om lekområden. Resultaten kommer jämföras med en liknande intervjustudie som utfördes 2003 och hjälper till kartläggningen av strömmingens lekområden längs den svenska ostkusten.


Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Beståndsanalys
Telefon: +46703819858
Postadress:
Kustlaboratoriet, Skolgatan 1
74242 Öregrund
Besöksadress: Skolgatan 6 Öregrund, Öregrund