CV-sida

Iris Dahlin

Iris Dahlin

Presentation

För tillfället är jag involverad i ett projekt där forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem med sojabönor och lupin i Sverige (PADILSO). Projektet använder ett nytt tillvägagångssätt, genom att deltagande lantbrukare odlar soja eller lupin på sina gårdar i egna experiment med egna frågeställningar. Avsikten är att sammanfatta erfarenheterna i en guide som kan underlätta för lantbrukare att odla dessa grödor i Sverige.

Som forskningsingenjör vid institutionen för växtproduktionsekologi har jag ett bredd arbetsområde från handledning av studenter, rapportering och arrangering av olika sammankomster, till egen forskning och författandet av vetenskapliga artiklar.  

 


Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Ogräsekologi
Telefon: +46703819858
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala