CV-sida

Hildegun Nilsson Varhelyi

Hildegun Nilsson Varhelyi
Som praktiker inom landskapsarkitektur och grafisk design har jag för närvarande en deltidstjänst som adjungerad lektor vid Institutionen för stad och land, där jag undervisar på Landskapsarkitektprogrammet. Jag undervisar i designprocessen och presentationsteknik och handleder och examinerar också masterstudenter.

Presentation

Min huvudinriktning är gestaltning och kommunikation med betoning på de ekologiska och landskapliga förutsättningarna för arkitekturen.  Gränssnittet mellan besökare och natur i naturreservat och nationalparker har, liksom frågor som rör tillgänglighet, integration och upplevelsevärden i tätortsnära natur, varit ett specialintresse sedan utbildningstiden. Expertisområden inkluderar växtkomposition för perenn- och annuellplanteringar.

Bakgrund

Hildegun Nilsson Varhelyi är landskapsarkitekt LAR/MSA och grafisk formgivare, utbildad vid Konstfack (examens år 1985), SLU/Ultuna (examens år 2002), Kungliga Konsthögskolan (examens år 2006).

Under åren 1987 till 1998 var Hildegun verksam på design studion Rififi (grundare och partner). Där arbetade hon bland annat med marknadsföring och varumärkestrategi för retailföretag som H&M, KappAhl och Pripps. Till genomförda projekt hör även övergripande grafisk profil för Kolmårdens Djurpark, informationskampanjer för Folkhälsoinstitutet samt formgivningen av flera böcker.

Efter utbildningen till landskapsarkitekt har Hildegun arbetat med landskapsprojekt där hennes kunskaper i grafisk form och kommunikation varit centrala, som t.ex. skyltprogram för offentlig miljö, men även utställningsformgivning, visualiseringar och grafik för film och scen.

I sin roll om landskapsarkitekt har Hildegun jobbat med privata som offentliga miljöer, däribland Humlegården och Tessinparken, nöjesparken Gröna Lund, Munchenbryggeriet samt Årstafältet. Sedan 2007 är Hildegun delaktig i utvecklingen av Stockholms stads annuellprogram.


Kontaktinformation

Professor, adjungerad vid Institutionen för stad och land; SoL, Landskapsarkitektur Professionens praktik