CV-sida

Gabriella Lindgren

Gabriella Lindgren
Gästprofessor, Institutionen för Biosystem, KU Leuven, Belgien, sedan februari 2018. Universitetslektor i molekylär husdjursgenetik, sedan juni 2011.

Presentation

En stor utmaning inom biologin är förklara hur en endimentionell serie av nukleotider kan utgöra hela kartan för en tredimetionell organism. Att bestämma hur generna fungerar och regleras är ett krav för att förstå den processen. Detta är även viktigt för att kunna särskilja sjukdomsgener från friska gener, för att sedan förstå vad som händer i celler och vävnader. 

Undervisning

Jag undervisar på Master- och Forskarutbildningskurserna i Genomanalys och i genetik på veterinärprogrammet. Vidare så undervisar jag i genetik på grundkursen molekylär cellbiologi och mikrobiologi. Varje år brukar jag handleda 2-4 studenter på grundnivå, oftast handlar det om masternivå. 

Forskning

Hästens gångarter, fysisk prestation och sjukdomar – genetik och genomik

Sverige är det land i Europa som har flest hästar per capita och där ridning är en av de sporter som har flest antal utövare. Hästar avlas för att vara friska, hållbara och för att kunna prestera på topp. Ett viktigt mål med min forskning är att möjliggöra urval av friska och elitpresterande avelsdjur mer exakt. Detta görs genom att identifiera gener och mutationer som styr kritiska fysiska egenskaper.

Jag studerar fram för allt tamhästar och genetiken som reglerar deras fysiska prestationsegenskaper och rörelsemönster, beteende av vikt för atletisk prestation (flykt- och kampresponsen), allergiskt eksem och olika utvecklingsrubbningar. I min forskning kombinerar jag genomik, molekylärgenetik, proteomik med cell- och beräkningsverktyg samt djurmodeller för att undersöka genvarianter och hur de påverkar fenotypen.

Vimeo EU finansierade projektet HORSEGENE.

Samverkan

Jag samverkar med en rad olika hästavelsföreningar och hästföretag i Sverige och Europa.

Forskning för framtidens hästar

 

Bakgrund

Utbildning

Agronomexamen, (MSc). Bioteknikinriktning, SLU, 1996

Doktorsexamen i ämnet Evolutionär genetik, "Genome analysis in the horse". Institutionen för Evolutionsbiologi, Uppsala Universitet, Sverige, 2001.

Docent sedan maj 2009.

Tidigare anställningar och postdoc

  • Forskarassistent 2007 –2011. Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Sverige
  • Februari - April 2007. Visiting scientist, Omics Science Center, RIKEN Yokohama Institute, Yokohama, Japan
  • 2004 - 2007. KA Wallenberg Research Fellow (Forskare). Inst. för Medicinsk Biokemi and Mikrobiologi, Uppsala Universitet, Sverige
  • 2002 – 2003. Post doctoral researcher, Department of Genetics, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, CA, USA
  • January - February 2002. Visiting scientist, Perlegen Sciences Inc., Mountain View, CA, USA
  • June - December 2001. Forskare, Institutionen för Evolutionsbiologi, Uppsala Universitet, Sverige
  • 1999 – 2001. Doktorand. Institutionen för Evolutionsbiologi, Uppsala Universitet, Sverige
  • 1997 – 1998. Doktorand. Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Sverige

För mer info om tex handledning, utmärkelser och utvalda aktuella projekt, gå till den engelska versionen av CV-sidan.

Publikationer i urval

Fem utvalda publikationer av totalt 86 peer-reviewed originalartiklar fram till 6 maj, 2023

Early dispersal of domestic horses into the Great Plains and northern Rockies.Taylor WTT, Librado P, American Horse CJ, Shield Chief Gover C, Arterberry J, Afraid of Bear-Cook AL, Left Heron H, Yellow Hair RM, Gonzalez M, Means B, High Crane S, Yellow Bull WW, Dull Knife B, Afraid of Bear A, Tecumseh Collin C, Ward C, Pasqual TA, Chauvey L, Tonasso-Calviere L, Schiavinato S, Seguin-Orlando A, Fages A, Khan N, Der Sarkissian C, Liu X, Wagner S, Leonard BG, Manzano BL, O'Malley N, Leonard JA, Bernáldez-Sánchez E, Barrey E, Charliquart L, Robbe E, Denoblet T, Gregersen K, Vershinina AO, Weinstock J, Rajić Šikanjić P, Mashkour M, Shingiray I, Aury JM, Perdereau A, Alquraishi S, Alfarhan AH, Al-Rasheid KAS, Trbojević Vukičević T, Buric M, Sauer E, Lucas M, Brenner-Coltrain J, Bozell JR, Thornhill CA, Monagle V, Perri A, Newton C, Hall WE, Conver JL, Le Roux P, Buckser SG, Gabe C, Belardi JB, Barrón-Ortiz CI, Hart IA, Ryder C, Sponheimer M, Shapiro B, Southon J, Hibbs J, Faulkner C, Outram A, Patterson Rosa L, Palermo K, Solé M, William A, McCrory W, Lindgren G, Brooks S, Eché C, Donnadieu C, Bouchez O, Wincker P, Hodgins G, Trabert S, Bethke B, Roberts P, Jones EL, Running Horse Collin Y, Orlando L.Science. 2023 Mar 31;379(6639):1316-1323. doi: 10.1126/science.adc9691. Epub 2023 Mar 30.PMID: 36996225

Rosengren, M et al. (2021). A QTL for conformation of back and croup influences lateral gait quality in Icelandic horses BMC Genomics, 22 (1), (1) . DOI: 10.1186/s12864-021-07454-z.

Andersson LS, Larhammar M, Memic F, Wootz H, Schwochow D, Rubin CJ, Patra K, Arnason T, Wellbring L, Hjälm G, Imsland F, Petersen JL, McCue ME, Mickelson JR, Cothran G, Ahituv N, Roepstorff L, Mikko S, Vallstedt A, Lindgren G, Andersson L, Kullander K. (2012). Mutations in DMRT3 affect locomotion in horses and spinal circuit function in mice. Nature. 2012 Aug 30;488(7413):642-6. doi: 10.1038/nature11399.

Wade CM, Giulotto E, Sigurdsson S, Zoli M, Gnerre S, Imsland F, Lear TL, Adelson DL, Bailey E, Bellone RR, Blöcker H, Distl O, Edgar RC, Garber M, Leeb T, Mauceli E, MacLeod JN, Penedo MC, Raison JM, Sharpe T, Vogel J, Andersson L, Antczak DF, Biagi T, Binns MM, Chowdhary BP, Coleman SJ, Della Valle G, Fryc S, Guérin G, Hasegawa T, Hill EW, Jurka J, Kiialainen A, Lindgren G, Liu J, Magnani E, Mickelson JR, Murray J, Nergadze SG, Onofrio R, Pedroni S, Piras MF, Raudsepp T, Rocchi M, Røed KH, Ryder OA, Searle S, Skow L, Swinburne JE, Syvänen AC, Tozaki T, Valberg SJ, Vaudin M, White JR, Zody MC; Broad Institute Genome Sequencing Platform; Broad Institute Whole Genome Assembly Team, Lander ES, Lindblad-Toh K. (2009). Genome sequence, comparative analysis, and population genetics of the domestic horse. Science. 2009 Nov 6;326(5954):865-7. doi: 10.1126/science.1178158.

Lindgren G, Backstöm N, Swinburne J, Hellborg L, Einarsson A, Sandberg K, Cothran G, Vilà C, Binns MM & Ellegren H. (2004). Limited Number of Patrilines in Horse Domestication. Nature Genetics 36(4): 335-6.


Publikationslista: