CV-sida

David Ljungberg

David Ljungberg
Forskare med fokus på logistik i lantbruks- och livsmedelskedjan och förnybara energisystem. Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik. Undervisar i logistik, hållbara transportsystem och energisystemplanering.

Undervisning

Jag är kursledare och examinator för TN0347 Energisystemplanering och ESX0946 Självständigt arbete i energisystem, kursledare för TN0288 Logistik och deltar även som föreläsare eller handledare i andra kurser

Forskning

Min forskning fokuserar på transportsnåla logistiksystem och förnybara energisystem för ett transportsnålt, fossilfritt samhälle. I livsmedelskedjan har jag särskilt intresserat mig för korta och småskaliga logistikkedjor och samordnade, optimerade och integrerade logistiklösningar för lokal mat, i Sverige och Östafrika. Ur ett energisystemperspektiv har jag även arbetat med optimering av logistiken för insamling av biomassa för biogasproduktion. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Automation
Telefon: +4618671810
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: